• Altayçeşme Mah. Çam Sok. No:16 Dap Royal Center A Blok K:8 D:35 MALTEPE / İST.

  • Telefon +90 216 371 52 63

  • Mail info@poyrazhukukburosu.com

FAALİYET ALANLARIMIZ

İŞ HUKUKU

İş hukukunun iki temel süjesinden biri olan işçi; bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan gerçek kişidir. Diğer süje olan işveren, iş sözleşmesine göre işçi istihdam eden ve tüzel kişiliği bulunmayan kurum ve kuruluşlardır. 

İş hukuku ise işçiler ve işverenler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İşçi ve işverenlerin birbirlerine ve ayrıca devlete karşı olan hak ve borçlarını düzenler. Dolayısıyla iş hukuku iki yönlü bir düzenlemeye sahiptir. İşçi ve işverenlerin hem birbirleriyle olan hem de devletle olan hukuklarını düzenler iş hukuku.

Anahtarlar-Çalışma alanları:
- Hizmet tespiti davaları
- Alacak davaları
- Sigortalılığın tespiti davaları